за контакти

  • адресБул Христо Смирненски 135, Варна 9000, България
  • телефон: +359 899 97 57 97

ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА

Ауспусите са едни от най – важните елементи на автомобилната изпускателна система. Без тях всеки модерен модел автомобил не би могъл да работи нормално. Функциите, които трябва да изпълняват автомобилните ауспуси са следните

 – значително намаляване на шума от работата на двигателя
 – преобразуване на изгорелите газове в не толкова вредни за околната среда при изхвърлянето им през изпускателните тръби.

ДЕЙСТВИЕ

Изпускателната система при автомобилите не е само навързани едно след друго гърнета. Тя изпълнява и много други важни функции. Намалява значително шума, който издава автомобила при работа на неговия двигател, до минимум се намаляват изпусканите в атмосферата вредни частици и газове, като азотните окиси, въглеродните окиси и наситените въглеводороди. Помага за добрата работа на двигателя, като непрекъснато и равномерно изхвърля изгорелите газове извън моторното превозно средство.

.-