за контакти

  • адресБул Христо Смирненски 135, Варна 9000, България
  • телефон: +359 899 97 57 97

Филтри

Изключително значими компоненти в общата система, отговорни за качественото смазване и работа на двигателите са маслените, горивните и въздушните филтри. Частиците, които маслените филтри задържат, имат произход от най-различно естество, като например сажди от работа на двигателя. Горивен филтър е филтър в горивната система, който пречиства замърсяванията, ръждясалите частици и водата от горивото. Те се намират в повечето двигатели с вътрешно горене. Въздушният филтър  е филтърен елемент, който е поставен по пътя на засмуквания въздух от двигателя, за да пречиства въздуха от твърди частици.

ВИДОВЕ ФИЛТРИ

Филтър маслен

Може да се каже, че маслото е кръвта на двигателя на вашия автомобил. Докато маслото циркулира през двигателя, то „събира“ най-различни замърсители. Тези замърсители могат да увредят двигателя и след време двигателят няма да работи изобщо. Именно тук действа и масленият филтър – той пречиства маслото, което отива към двигателя като запазва, както качествата на самото масло, така и правилната работа на двигателя. 
Филтър горивен
Горивният филтър е филтърен елемент, който пречиства мръсотия, вода и частици ръжда попаднали в горивото. Обикновено са изработени от метални кутии, съдържащи филтърна хартия.
Филтър въздушен
Въздушният филтър се използва основно за премахване на твърди частици като прах, листа и др. Важността на качеството на подавания въздух в двигателя налага предварителното му филтриране чрез въздушния филтър.
Филтър купе
Филтърът купе обикновено е нагънат хартиен филтър, който е поставен във външния за купето на автомобила приток на въздух, като го пречиства от прах, миризми, полени, мухъл, бактерии, листа и др.

.-