за контакти

  • адресБул Христо Смирненски 135, Варна 9000, България
  • телефон: +359 899 97 57 97

ОКАЧВАНЕ

Окачването е комплект от части, компоненти и механизми, които играят ролята на свързващо звено между купето на автомобила и пътя. То е част от шасито.
1) Физически свързва колелата или непрекъснатите мостове към носещата система на автомобила – купе или шаси. 
2) Предава на носещата система силите и моментите възникващи от взаимодействието на колелата с пътя. 
3) Осигурява необходимия характер на движението на колелата спрямо купето или шасито, както и необходимата гладкост при движението.

СЪСТАВ

1) Еластични елементи, които възприемат и предават насочените сили от пътя възникващи, когато колелото удря неравности. Еластичните елементи са пружини и гумено-метални връзки (тампони). Пружините биват спирални, торсионни пръти и листови ресори.
2) Водещи елементи, които определят естеството на движението на колелата и връзката им едно с друго, с носещата система, а също така предават надлъжните и страничните сили и техните моменти. 
3) Амортисьори, които служат за гасене на колебанията на носещата система, произтичащи от действието на пътя.  Амортисьорите са маслени и газови. Те изпълняват две функции: 
3.1) Забавят вертикалното движение, предизвикано от движението на колата по грапава повърхност, като абсорбират всяка по-голяма неравност по пътя. 
3.2) Правят спирането възможно най-гладко и намаляват спирачния път.

.-